Aguélimuseet i Sala

Min föreställning var att Ivan Aguéli framför allt var en originell och nyskapande konstnär från sekelskiftet mellan 1800-talet 0ch 1900-talet. I Sala finns ett Aguélimuseum och dit gjorde vi en utflyckt. Det visade sig att museet var en del av ett helt litet kulturkvarter i centrum av staden. Aguélisamlingen visas i ett enda stort rum tillsammans med en del andra samtida och sentida konstnärer. De flesta Aguélitavlorna är ganska små och vid första anblicken inte så uppseendeväckande.

Strand, oljemålning av Ivan Aguéli

Strand, oljemålning av Ivan Aguéli

Egyptiskt slättlandskap. Oljemålning av Ivan Auguéli

Egyptiskt slättlandskap. Oljemålning av Ivan Auguéli

Efter  att ha läst på lite så inser jag att Aguéli framför allt var en märkvärdig politisk och framför religiös tänkare som ägnade en stor del av sitt liv att tränga djupt in i islam. Det måste ha varit lika ovanligt då som nu 100 år senare. Efter att ha tittat på hans tavlor en lång stund slås man av det meditativa stämningen och de utsökt finstämda färgerna. En mycket intressant och ovanlig person och museum som är väl värt ett besök.

Läs mer om museet och Aguéli ->>