Ständigt denna längtan

Vid sjön

Morgon vid sjön. Foto Anders Ehrlemark

Ständigt denna längtan till udden, höjden, en annan plats, snart, senare, imorgon, nästa år. Själen rycker och drar – bara inte här och nu. Men jag vet  att lyckan bara kan upplevas här och nu. Men utan längtan ingen strävan efter förändring och utveckling. En olöslig paradox. Ständigt denna längtan.