Heidenstams Övralid

Heidenstams Övralid ligger strax norr om Motala, på en hög ås med strålande utsikt över Vättern. Heidenstams författarskap känns idag mer främmande än hans generationskollegor Strindberg och Selma Lagerlöv. På sin tid var han dock en kulturell jätte. På äldre dagar köpte han marken där Övralid ligger och lät bygga ett hus. Han ritade det själv i en egenartad blandning av karolinerherrgård och klassistisk villa från Italien. Huset blev klart 1925 och där bodde han till sin död 1940.

Heidenstams Övralid

Heidenstams Övralid, framsida. foto Anders Ehrlemark

 

Heidenstams Övralid, baksida

Heidenstams Övralid, baksidan. Foto Anders Ehrlemark

 

Heidenstams Övralid, utsikt över Vättern

Heidenstams Övralid, utsikt över Vättern. Foto Anders Ehrlemark

Han valde en fantastisk plats, men borde ha anlitat en professionell arkitekt. Det  känns som om han började med framsidans fasad och sedan ritade planlösningen. Fönsterplaceringen på övriga fasader blev lite märklig och flera av rummen har fått konstiga proportioner. Fotoförbud inomhus, men det gjorde inte så mycket. Det enda rum som jag gillade var biblioteket.

Platsen är makalös och uppenbarligen stortrivdes Heidenstam här.  Övralid är väl värt att besöka.