Konstnatt 2013

Varje år arrangeras Södra Ölands konstnatt i samband med Ölands skördefest. I år är vi fyra stycken som skall ordna en utställning på Svalgården i Kvinnsgröta under konstnatten. Utställningen öppnar fredagen den 27/9 kl 19 och är öppen natten lång. Dessutom öppet lördag 28/9 kl 12-17.

Länk till informationssida om vår utställning Konstnatt i Kvinnsgröta –>

Länk till informationssida med alla deltagare i konstnatten –>

Husporträtt

Ett av temana på utställningen är husporträtt. Hus är lika olika som människor. De människor som bor och verkar i husen lämnar med tiden många spår som gör att med tiden får husen en allt tydligare karaktär eller personlighet. Detta har intresserat mig och under många år har jag samlat på husporträtt. På utställningens hemsida finns exempel på dessa husporträtt (klicka på länkarna).

De alldagliga

Lättsinniga hus

Reflekterande hus

En 20 meter lång resa