Egna verk

Här finns bilder på en del målningar som jag gjort

Daggkåpa 45 x 38 cm

Regn 55 x 46 cm

Skogsgläntor 60 x 50 cm

Slätten 60 x 50 cm

Skogsbryn 60 x 50 cm

Stenkvistavägen 65 x 55 cm

Rosenhällsgatan 33 x 41 cm

Sillekrog 60 x 50 cm