Mina utställningar

Jag har medverkat och arrangerat ett antal utställningar

Konstnatt i Kvinnsgröta 2013 –> <konstnatten 2013>

Lilla Galleriet på Täljstenen i Sala 2015 –> <täljstenen 2015>

Konstnatt i Kvinnsgröta 2015 –> <konstnatten 2015>