Braheskolans bibliotek

På Visingsö finns en folkhögskola, Braheskolan, som numera också uppträder i skepnad av VisingsÖ hotell och konferans. På området finns en fristående biblioteksbyggnad. Den har en säregen form – triangel. Triangelformen gör att utrymmena i byggnadens hörn blir mer intima, nästan som egna rum. Både invändigt och utvändigt har man använt mycket naturmaterial som obehandlat trä och sten. Utvändigt obehandlade ekplank som är fästa med rostande järnspik. En intim och rofylld miljö som anpassar sig till den omgivande parken.

En trekantig byggnad tar mindre plats i synfältet

Överblick och intimitet

Ljusspel i taket